Rezervace/Reservation

4 - lůžkový apartmán / One-bedroom apartment

2 400 Kč/noc / 1 night

5 - lůžkový apartmán / Two-bedroom apartment

2 800 Kč/noc / 1 night


Minimální délka ubytování jsou 2 noci a v letní sezóně 5 nocí (15.6. - 31.8).

Uvedené ceny zahrnují spotřebu vody a el. energie, případně dřeva na topení v krbových kamnech. 

Cena za závěrečný úklid je 600 Kč. Využití venkovního dřevěného sudu je zpoplatněno samostatně.

Ceny se v období svátků a prázdnin můžou měnit. 

Pobyt rezervujeme po úhradě rezervačního poplatku ve výši 50% z ceny pobytu. V případě zrušení rezervace v čase delším než 2 týdny před příjezdem vracíme zpět celou zálohu, při zrušení v čase kratším než 2 týdny před příjezdem záloha není vrácena.

Minimum 2-night stay and during the summer season 5 nights (15.6. - 31.8).

The listed prices include water and electricity consumption or wood for heating in the fireplace. 

The price for final cleaning is CZK 600. Use of the outdoor hot tube is subject to charge.

Prices may change during holidays and high season.

We make a reservation after receiving a booking fee payment of 50% of the total stay price. In case of cancellation more than 2 weeks before arrival, we return the entire deposit, in case of cancellation less than 2 weeks before arrival, the deposit is not refunded.